Select Page

Агенцијата за електронски комуникации отвора јавна расправа по предлог измени и дополнувања на Финансискиот план на Агенцијата за електронски комуникации за 2024 година.

Предлог Одлука

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти да ги достават своите мислења и забелешки по предметот на јавната расправа што ќе биде отворена почнувајќи од 04.07.2023 до 03.08.2024 година на следната адреса:

Агенција за електронски комуникации – коментари на предлог измени и дополнувања на Финансискиот план на Агенцијата за електронски комуникации за 2024 година.
Kej Димитар Влахов бр. 21 1000 Скопје
или на e-mail адресата: contact@aec.mkДополнителни информации:

Почеток на јавна расправа: 04/07/2024
Крај на јавна расправа: 03/08/2024
Адреса за достава на коментари и мислења: Агенција за електронски комуникации Кеј Димитар Влахов бр. 21 1000 Скопје или во електронски облик на следнава адреса за електронска пошта: contact@aec.mk