Select Page

Агенцијата за електронски комуникации отвора јавна расправа по предлог измени и дополнувања на Финансискиот план на Агенцијата за електронски комуникации за 2023 година.

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти да ги достават своите мислења и забелешки по предметот на јавната расправа што ќе биде отворена почнувајќи од 19.10.2023 до 19.11.2023 година на следната адреса:

Агенција за електронски комуникации – коментари на предлог измени и дополнувања на Финансискиот план на Агенцијата за електронски комуникации за 2023 година.
Kej Димитар Влахов бр. 21 1000 Скопје
или на e-mail адресата: contact@aec.mkДополнителни информации:

Почеток на јавна расправа: 19/10/2023
Крај на јавна расправа: 19/11/2023
Адреса за достава на коментари и мислења: Агенција за електронски комуникации Кеј Димитар Влахов бр. 21 1000 Скопје или по електронски пат на горенаведената адреса.