Select Page

Ве информираме дека Агенцијата за електронски комуникации го објавува “Финален документ за моделот Изнајмени линии, изнајмување на кабелски канали и dark fibre” со вклучени мислења од заинтересираните страни.


Финален документ за моделот изнајмени линии, изнајмување на кабелски канали и dark fibre
Final Model Document – WLL Duct Rental and Dark Fibre

Дополнителни информации:

Датум на донесување на актот: 25/10/2012
Важечки пропис: 1

Поврзани вести:

More posts: BU LRIC изнајмени линии dark fibre анализа на пазар изнајмени линии изнајмување на кабелски канали модел финален документ