Select Page

Почитувани,
Ве информираме дека Агенцијата за електронски комуникации во согласност со член 13 од Законот за електронски комуникации објавува на јавна расправа:

  1. „Нацрт извештај за Методологија за модел на трошоци за слободно емитување (FTA) (free to air) услуги преку дигитална терестијална ДТТ платформа и пресметка на WACC“ и
  2. „Почетен Извештај за Методологија за модел на трошоци за слободно емитување на услуги преку дигитална терестијална платформа и Методологија за пресметка на WACC“

во рок од 30 дена од денот на објавувањето на Нацрт Извештајот.
Се покануваат сите заинтересирани страни ги изразат своите мислења, гледишта и ставови по предложениот предмет на јавна расправа.
 
Агенција за електронски комуникации
Кеј Димитар Влахов број 21
1000 Скопје

или на следниве емаил адреси:
      vaska.petrovic@aec.mk, biljana.tosevska@aec.mk и mirjana.bolinovska@aec.mk
Нацрт извештај за Методологија за модел на трошоци за слободно емитување (FTA) (free to air) услуги преку дигитална терестијална ДТТ платформа и пресметка на WACC
Почетен Извештај за Методологија за модел на трошоци за слободно емитување на услуги преку дигитална терестијална платформа и Методологија за пресметка на WACC
Покана за јавна расправа