Select Page

АЕК свикува состанок по јавна расправа за разгледување на коментарите по Нацрт документ за четврта анализа на пазар за Локален пристап обезбеден на фиксна локација и петта анализа на пазар за Централен пристап обезбеден на фиксна локација за производи од широка потрошувачка, добиени од операторите.

Состанокот ќе се одржи на ден 07.06.2022 вторник со почеток во 09.30 часот во просториите на АЕК на 6ти кат.

Се покануваат сите заинтересирани страни да присуствуваат на состанокот.

Со почит,

Сектор за регулатива