Select Page

Aгенцијата за електронски комуникации ги поканува претставниците на сите заинтересирани страни да ги презентираат своите гледишта и ставови по Нацрт документот за “ПРАВИЛНИК за преносливост на броеви “ објавен на веб страната на АЕК,  на состанок кој ќе се одржи на ден 07.04.2011 година (четврток) со почеток во 10 часот во просториите на КМЦ Зајчев Рид, Скопје.