Select Page

Aгенцијата за електронски комуникации ги поканува претставниците на сите заинтересирани страни да ги презентираат своите гледишта и ставови по “Предлог Упатство за изменување на Упатството за обезбедување на информации и финансиски податоци за анализа на пазар”, објавенo на веб страната на АЕК,  на состанок кој ќе се одржи на ден 06.05.2011 година (петок ) со почеток во 14 часот во просториите на КМЦ Зајчев Рид, Скопје.