Select Page

Aгенцијата за електронски комуникации ги поканува претставниците на сите заинтересирани страни да ги презентираат своите гледишта и ставови по „ План за доделување и користење на радиофреквенции во Република Македонија“, објавен на веб страната на АЕК на ден 25.05.2012 година.  Состанокот ќе се одржи на ден 28.06.2012 година (четврток) со почеток во 10:00 часот во АЕК, Зајчев рид, Скопје.Почеток во: 10:00
Тема на состанок : План за доделување и користење на радиофреквенции во Република Mакедонија
Датум на одржување : 28/06/2012
Локација на состанокот : Агенција за електронски комуникации, Контролно мерен центар, Зајчев рид, Скопје

Поврзани вести:

More posts: доделување јавна расправа користење Македонија план радиофреквенции рф спектар состанок