Select Page

Агенцијата за електронски комуникации Ве поканува на јавен состанок во врска со отворената јавна расправа за предложена измена на одобрение за користење на радиофреквенции во копнена мобилна служба објавена на веб страната на АЕК на 06.07.2017 година. Состанокот ќе се одржи во четврток, 24.08.2017 година во 10:00 часот во салата на 6-ти кат.Почеток во: 10:00
Тема на состанок : Состанок по јавна расправа за предложена измена на одобрение за користење на радиофреквенции во копнена мобилна служба
Датум на одржување : 24/08/2017
Локација на состанокот : Агенција за електронски комуникации, Кеј Димитар Влахов бр.21 1000 Скопје Македонија