Select Page

Telekomunikimet paraqesin një nga degët me rritje më të shpejtë të industrisë së IT-së në botë, një nga detyrat dhe qëllimet kryesore të Agjencisë për Komunikime Elektronike është të ndjekë këtë trend dhe të kontribuojë në zhvillimin e mëtejshëm të telekomunikimeve në R. Maqedonia, ku si organ rregullator do të kontribuojë në një konkurrencë më të madhe në treg dhe do të ofrojë shërbime më të mira për përdoruesit përfundimtarë.


DOKUMENTET - TELEKOMUNIKIMET