Select Page

Технички опис на трансакциите и комуникацискиот интерфејс помеѓу ЦБП системот и операторите верзија 2.7.2

Технички опис на трансакциите и комуникацискиот интерфејс помеѓу ЦБП системот и операторите верзија 2.7.2 Поврзани тагови: нумерација, преносливост, телекомуникации преносливост на...

Rregullore për kushtet teknike

20140128_Pravilnik_za_tehnicki_uslovi.pdf Поврзани тагови: мрежи и услуги, правилник, телекомуникации, технички...