Select Page

Официјална посета на Претседателот на Комисијата за регулирање на соопштенијата (КРС) на Бугарија во Агенцијата за електронски комуникации (АЕК)

Почитувани, Ве информираме дека денес на 16/02/2018 претседателот на регулаторното тело надлежно за електронските комуникации во Бугарија оствари официјална посета во Агенцијата за електронски комуникации. Посетата помина во конструктивна атмосфера на која се...

Соопштение за Анализа на Пазар 14

Агенцијата за електронски комуникации Ве информира дека започнува нов циклус на анализа на релевантниот големопродажен пазар согласно важечката Одлука за утврдување на релевантни пазари подложни на претходна регулација и тоа: Пазар 14 –  Услуги за завршување на СМС во...

Радиоаматерски испит

Почитувани,Ве известуваме дека на ден 30.10.2017 година (понеделник ), во 10 часот, во просториите на Агенцијата за електронски комуникации ќе се одржи радиоаматерски испит. Адреса на АЕК: „Кеј Димитар Влахов“ бр. 21,...

Упатство за начинот на постапување на министерствата, другите органи на државната управа и управните организации за време на изборниот процес

Упатство за начинот на постапување на министерствата, другите органи на државната управа и управните организации за време на изборниот...