Select Page

Соопштение за Анализа на Пазар 14

Агенцијата за електронски комуникации Ве информира дека започнува нов циклус на анализа на релевантниот големопродажен пазар согласно важечката Одлука за утврдување на релевантни пазари подложни на претходна регулација и тоа: Пазар 14 –  Услуги за завршување на СМС во...

Радиоаматерски испит

Почитувани,Ве известуваме дека на ден 30.10.2017 година (понеделник ), во 10 часот, во просториите на Агенцијата за електронски комуникации ќе се одржи радиоаматерски испит. Адреса на АЕК: „Кеј Димитар Влахов“ бр. 21,...

Упатство за начинот на постапување на министерствата, другите органи на државната управа и управните организации за време на изборниот процес

Упатство за начинот на постапување на министерствата, другите органи на државната управа и управните организации за време на изборниот...

Радиоаматерски испит

Почитувани,Ве известуваме дека на 31.08.2017 година со почеток во 14 часот ќе се одржи радиоаматерски испит во просториите на Агенцијата за електронски комуникации на адреса Кеј Димитар Влахов бр. 21 во...

Радиоаматерски испит

Ве известуваме дека на 07.07.2017 година со почеток во 13:15 минути ќе се одржи радиоаматерски испит во просториите на Агенцијата за електронски комуникации на Кеј Димитар Влахов бр.21 во...