Select Page

Објава на програма за работа на агенцијата за електронски комуникации за 2013 година

ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ ЗА 2013 ГОДИНА Коментари и одговори по Програмата за работа и Финансискиот план на Агенцијата за електронски комуникации за 2013 година. Коментари и одговори од АЕК по документ Програма за работа за 2013...

Објавени коментари и став на АЕК по објавениoт документ „Нацрт Правилник за регулирање на малопродажни цени“

Aгенцијата за електронски комуникации ги објавува доставените коментари од заинтересираните страни и ставот на Агенцијата по објавениoт документи„Нацрт Правилник за регулирање на малопродажни цени, “објавен на веб страната на АЕК на ден 17.04.2012 година. Нацрт...

Објавени коментари и став на АЕК по објавениот документ„Нацрт Извештај за методологија за тестови за цени за истиснување на конкуренција“

Aгенцијата за електронски комуникации ги објавува доставените коментари од заинтересираните страни и ставот на Агенцијата по објавениот документ„Нацрт Извештај за методологија за тестови за цени за истиснување на конкуренција“објавен на веб страната на АЕК на ден...