Select Page

Годишна програма на националниот центар за одговор на компјутерски инциденти за 2016 година

Почитувани, Агенцијата за електронски комуникации објавува Годишна програма на националниот центар за одговор на компјутерски инциденти за 2016 година. Одлука за усвојување на годишната програма на националниот центар за одговор на компјутерски инциденти за 2016...

Годишна програма за работа на Агенцијата за електронски комуникации за 2016 година

Агенцијата за електронски комуникации ја објавува усвоената годишна  програма за работа на Агенцијата за 2016 година. Одлука за усвојување на годишната програма за работа на Агенцијата за електронски комуникации за 2016 година Годишна програма за работа на Агенцијата...

Годишна програма за работа на Агенцијата за електронски комуникации за 2015 година

Годишна програма за работа на Агенцијата за електронски комуникации за 2015 година Коментари на Македонски Телеком АД-Скопје и Т-Мобиле Македонија АД за Годишна програма на АЕК за 2015 година Коментари на ОНЕ – Телекомуникациски услуги ДООЕЛ Скопје за Годишна...