Select Page

Извештај од испитувањето на јавното мислење во однос на пазарот на електронски комуникации во РМ- резиденцијални корисници

Почитувани Ве информираме дека Агенцијата за електронски комуникации објавува “Извештај од испитувањето на јавното мислење во однос на пазарот на електронски комуникации во РМ- резиденцијални корисници  Извештај од испитувањето на јавното мислење во однос на...