Select Page
 
Ве информираме дека Агенцијата за електронски комуникации објавува Извештај од испитувањето на јавното мислење во однос на пазарот на електронски комуникации во РМ за резиденцијални корисници – февруари 2013 година.
 
 

Извештај од испитување на јавно мислење во однос на пазарот за електронски комуникации во РМ – резиденцијални корисници


Поврзани вести:

More posts: анализа на пазар грижа за корисници извештај испитување на јавно мислење пазар на електронските комуникации резиденцијални корисници