Select Page
Агенцијата за електронски комуникации го објавува на јавна расправа Нацрт документот за Анализа на пазар за завршување на СМС пораки во јавни мобилни комуникациски мрежи’’. Јавната расправа ќе започне на 06.03.2018 и ќе трае 30 денови. Сите заинтересирани страни се добредојдени да достават свои коментари.

Лице за контакт: Александар Коцевски
емаил:
aleksandar.kocevski@aec.mk
Нацрт документ за “Анализа на пазар за завршување на СМС пораки во јавни мобилни комуникациски мрежи’’

Дополнителни информации:

Почеток на јавна расправа: 06/03/2018
Крај на јавна расправа: 06/04/2018
Адреса за достава на коментари и мислења: Агенција за електронски комуникации Кеј Димитар Влахов бр. 21 1000 Скопје или во електронски облик на следниве адреси за електронска пошта: contact@aec.mk