Select Page
Почитувани,
Агенцијата за електронски комуникации отпочнува јавна расправа по Нацрт извештајот за проект МАДРИД – “дефинирање на мерки за поттикнување на развој на конкуренција на пазарите за електронски комуникациски услуги во Република Македонија и поттикнување на инвестиции во нова генерација на мрежи како што се оптика до дома (FTTH), 4G мобилни мрежи, DOCSIS 3.0 мрежи”.
Јавната расправа ќе трае до 12.06.2015 година до крај на работното време. Се покануваат сите заинтересирани страни да достават коментари по овој Нацрт извештај.
Контакт лице: Владимир Ристевски, email: vladimir.ristevski@aec.mk

Нацрт извештај за Агенција за електронски комуникации – Проект Мадрид
Draft report for the Agency for electronic communications – Project Madrid

Дополнителни информации:

Почеток на јавна расправа: 12/05/2015
Крај на јавна расправа: 12/06/2015
Адреса за достава на коментари и мислења: Агенција за електронски комуникации Кеј Димитар Влахов бр. 21 1000 Скопје или во електронски облик на следниве адреси за електронска пошта: vladimir.ristevski@aec.mk