Select Page

Агенцијата за електронски комуникации на барање на повеќе заинтересирани страни, и официјално барање од страна на ОНЕ ДООЕЛ Скопје, направи измени на  ОБРАЗЕЦОТ НА ДОГОВОР ЗА ДИГИТАЛНО ЕМИТУВАЊЕ НА ПРОГРАМСКИ СЕРВИСИ НА ТЕРЕСТРИЈАЛНИ РАДИОДИФУЗЕРИ.


Образец на договор за дигитално емитување PDF формат
Образец на договор за дигитално емитување – DOCX формат


Поврзани вести:

More posts: DVBT договор за дигитално емитување Образец ОНЕ рф спектар терестријални радиодифузери формулар