Select Page


План за доделување и користење на радиофреквенции во Република МакедонијаДополнителни информации:

Датум на донесување на актот: 15/02/2017
Службен весник: 17/2017
Важечки пропис: 2

Поврзани вести:

More posts: план за доделување