Select Page


 


План за доделување и користење на РФ во РМДополнителни информации:

Датум на донесување на актот: 17/12/2013
Важечки пропис: 2

Поврзани вести:

More posts: план за доделување