Select Page

Објавени коментари и став на АЕК по објавениот документ„Нацрт Извештај за методологија за тестови за цени за истиснување на конкуренција“

Aгенцијата за електронски комуникации ги објавува доставените коментари од заинтересираните страни и ставот на Агенцијата по објавениот документ„Нацрт Извештај за методологија за тестови за цени за истиснување на конкуренција“објавен на веб страната на АЕК на ден...

Јавна расправа по “ Правилник за начинот на пренос на СМС пораки кои се однесуваат на заштитата, унапредувањето и промовирањето на националното и културното богатство и туризмот во Република Македонија“

Агенцијата за електронски комуникации, отвара јавна расправа по “П  Р  А  В  И  Л  Н  И  К –от за начинот на пренос на СМС пораки кои се однесуваат на заштитата, унапредувањето и промовирањето на националното и културното богатство и туризмот во  Република Македонија...

Јавна расправа по “ Правилник за начинот на пренос на СМС пораки кои се однесуваат на заштитата, унапредувањето и промовирањето на националното и културното богатство и туризмот во Република Македонија“

Агенцијата за електронски комуникации, отвара јавна расправа по “П  Р  А  В  И  Л  Н  И  К –от за начинот на пренос на СМС пораки кои се однесуваат на заштитата, унапредувањето и промовирањето на националното и културното богатство и туризмот во  Република Македонија...

Одговори на доставените коментари по Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за техничките, употребните и другите услови за одредени типови на елек.ком.мрежи и елек. ком. инфраструктура, придружни инфраструктурни капацитети и средства

Одговори од страна на АЕК на доставените коментари во врска со Јавната расправа по  “П  Р  А  В  И  Л  Н  И  К за изменување и дополнување на Правилникот за  техничките, употребните и другите услови за одредени типови на електронски комуникациски мрежи и  електронска...

Меѓународен состанок на Управниот одбор и Извршниот одбор на проектот SEE DIGITV 05 и 06 Јуни 2012

Меѓународниот состанок на Управниот одбор и Извршниот одбор на проектот SEE DIGITV се одржува на  05 и 06 Јуни 2012 година во Скопје. Состанокот го отвори Министерот за информатичко општество и администрација Иво Ивановски, како и директорот на Агенцијата за...

Објавени доставените коментари од заинтересираните страни и ставот на АЕК по објавените документи„Нацрт Документ за трета анализа на пазар 12“ и „Нацрт Извештај за пресметка на цени за завршување на повик во јавни мобилни ком. мрежи во РМ базирани на LRIC

Aгенцијата за електронски комуникации ги објавува доставените коментари од заинтересираните страни и ставот на Агенцијата по објавените документи„Нацрт Документ за трета анализа на пазар 12-завршување на повик во јавни мобилни комуникациски мрежи“ и „Нацрт Извештај за...