Select Page

АЕК започна со спроведување на втора анализа на големопродажните пазари за Физички пристап до мрежна инфраструктура и Пристап до услуги со широк опсег

Ве известуваме дека Агенцијата за електронски комуникации започна со спроведување на  втора анализа на големопродажните пазари: 1.  Пазар 7- Физички пристап до мрежна инфраструктура ( целосен или поделен разврзан пристап) на фиксна локација и 2.  Пазар 8 – Пристап до...

Известување до заинтересирани страни, за податоци за мрежна покриеност на операторите кои нудат услуги преку безжична врска

До Агенцијата за електронски комуникации во изминатиот период пристигнаа повеќе барања од Оператори за издавање на “потврда за мрежна покриеност во Р. Македонија”, а кои се однесуваат за нивно учество во постапки за јавни набавки на комуникациски...

Објавени коментари по Стратегијата на АЕК за 2012-2016

Агенцијата за електронски комуникации ги објавува коментарите по однос на стратегијата за АЕК за периодот 2012-2016 година: Коментари_Близу Коментари_Вип Коментари_Mакедонски Телеком Коментари_Оне...

Покана за учество на јавната презентација на Стратегијата на АЕК за периодот 2012 – 2016 година

Агенцијата за електронски комуникации организира јавна презентација на Стратегијата за работа на АЕК за периодот 2012-2016 година која ќе се одржи на 15 Февруари 2012 година (Среда) со почеток во 11:00 часот во Амфитеатар 1 на М6-Едукативен  Центар, ул.810, 1000...

Мислење од Дирекцијата за заштита на лични податоци за прашања поврзани со превземање на податоци од Операторите

Агенцијата за електронски комуникации, достави допис до Дирекцијата за заштита на личните податоци со прашања поврзани со превземање на податоците од Операторите за нивните претплатници од страна на Давателот на универзална услуга за обезбедување на целосен телефонски...