Select Page

АЕК зеде учество во Националната еколошка акција ” Македонија земја на цвеќето, Македонија земја на розите”.

Аек зеде учество во Националната еколошка акција ” Македонија земја на цвеќето, Македонија земја на розите”. Во соработка со општините, бизнис заедницата и невладиниот сектор на 21 Март, масовно се засадуваа садници на рози низ урбаните центри на...

Состанок по јавна расправа за „План за доделување и користење на радиофреквенции во Република Mакедонија“

Aгенцијата за електронски комуникации ги поканува претставниците на сите заинтересирани страни да ги презентираат своите гледишта и ставови по „ План за доделување и користење на радиофреквенции во Република Македонија“, објавен на веб страната на АЕК на ден...