Select Page

Испитување на јавното мислење на крајните корисници за услугите понудени на пазарот на електронски комуникации во Република Македонија – Септември 2011

Агенцијата за електронски комуникации го објавува Извештајот од испитување на јавното мислење на крајните корисници за услугите понудени на пазарот на електронски комуникации во Република Македонија што се реализираше во Септември 2011.   Испитување на јавното мислење...

Годишен финансиски план на Агенцијата за електронски комуникации за 2010 година и Ревизорски извештај од надворешен и независен ревизор

 Годишен финансиски план на АЕК за 2010 год. и Ревизорски извештај (530.49 kB)  Ревизорски извештај од надворешен и независен ревизор (507.23...

Извештај за развој на пазарот на електронски комуникации за четвртиот квартал од 2010 година

Ве информираме дека Агенцијата за електронски комуникации гo објави Извештајот за развој на пазарот на електронски комуникации за четвртиот квартал од 2010 година  Извештај за развој на пазарот на електронски комуникации за четвртиот квартал од 2010 година (593.89...