Select Page

Агенцијата за електронски комуникации го објавува Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за начинот на изградба на јавните електронски комуникациски мрежи и придружни средства („Службен весник на РСМ“, бр. 209/2022 од 28.09.2022 година) и одговорите на коментарите што пристигнаа во текот на јавната расправа по истиот.

Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот на изградба на јавните електронски комуникациски мрежи и придружни средства – линк до документот од Службен весник

Одговори на коментари што пристигнаа по јавната расправаВажечки пропис: 1

Поврзани вести:

More posts: мрежи и услуги телекомуникации