Select Page


Дополнителни информации:

Датум на донесување на актот: 10/08/2021
Службен весник: 193/2021
Важечки пропис: 1

Поврзани вести:

More posts: телекомуникации