Select Page

Прашања и одговори на прашања по нацрт на планот за намена на радиофреквенциски опсези во Република Македонија објавен за јавна распрева на 17.05.2013 година

Прашања и одговори на прашања по нацрт-планот за намена на радиофреквенциски опсези во РM Поврзани тагови: нацрт план, одговори, план за намена, прашања, радиофреквенциски опсези, Република...

Прашања и одговори на прашања во врска со Тендерската документација по Јавниот тендер со јавно наддавање број 0204-1550/2 од 10.05.2013 година

Прашања и одговори на прашања во врска со Тендерската документација по Јавниот тендер со јавно наддавање број 0204-1550/2 од 10.05.2013 година Прашања и одговори по јавен тендер Поврзани тагови: LTE, одобрение, радиофреквенциски опсези, рф...

Одлука за определување на радиофреквенциските опсези кои ќе се доделат на трет оператор за јавна мобилна комуникациска услуга како и доделување на радиофреквенциски опсези на постојните оператори за јавна мобилна комуникациска услуга

Одлука за определување на радиофреквенциските опсези кои ќе се доделат на трет оператор за јавна мобилна комуникациска услуга како и доделување на радиофреквенциски опсези на постојните оператори за јавна мобилна комуникациска услуга Поврзани тагови: доделување на...