Select Page

Одлука за определување на радиофреквенциските опсези кои ќе се доделат на трет оператор за јавна мобилна комуникациска услуга како и доделување на радиофреквенциски опсези на постојните оператори за јавна мобилна комуникациска услуга

Дополнителни информации:

Датум на донесување на актот: 28/10/2006
Службен весник: 112-06
Важечки пропис: 1

Поврзани вести:

More posts: доделување на радиофреквенциски опсези јавна мобилна комуникациска услуга одлука определување радиофреквенции радиофреквенциски опсези трет оператор услуга