Select Page

Извештај од испитувањето на јавното мислење во однос на пазарот на електронски комуникации во РМ- резиденцијални корисници

Почитувани Ве информираме дека Агенцијата за електронски комуникации објавува “Извештај од испитувањето на јавното мислење во однос на пазарот на електронски комуникации во РМ- резиденцијални корисници  Извештај од испитувањето на јавното мислење во однос на...

Извештај од испитување на јавното мислење од аспект на заштита на корисниците на електронски комуникациски услуги, резиденцијални корисници

Извештај од испитување на јавното мислење од аспект на заштита на корисниците на електронски комуникациски услуги, резиденцијални...