Select Page

20120705_Izvestaj_za_parametri_za_kvalitet_na_javni_govorni_uslugi_za_2011_godina.xls


Поврзани вести:

More posts: 2011 извештај јавни говорни услуги мрежи и услуги параметри за квалитет телекомуникации