Select Page

20140128_Pravilnik_za_izmenuvanje_i_dopolnuvanje_na_pravilnikot_za_tehnicki_uslovi.pdf

Дополнителни информации:

Датум на донесување на актот: 04/06/2012
Службен весник: 68-12
Важечки пропис: 1

Поврзани вести:

More posts: измена мрежи и услуги правилник телекомуникации технички услови