Select Page

Aгенцијата за електронски комуникации ги поканува претставниците на сите заинтересирани страни да ги презентираат своите гледишта и ставови по „Упатство за обезбедување на информации кои ќе ги објавува АЕК за да им овозможи на корисниците да направат избор на комуникациските услуги врз основа на квалитетот и цените на услугите и начинот на нивно објавување“  објавенo на веб страната на АЕК нна состанок кој ќе се одржи на ден 19.02.2013 година (вторник) со почеток во 10 часот во просториите на зградата на Стопанска комора 5-ти кат сала бр.1.Почеток во: 10:00
Тема на состанок : патство за обезбедување на информации кои ќе ги објавува АЕК за да им овозможи на корисниците да направат избор на комуникациските услуги врз основа на квалитетот и цените на услугите и начинот на нивно објавување
Датум на одржување : 19/02/2013
Локација на состанокот : во просториите на зградата на Стопанска комора 5-ти кат сала бр.1

Поврзани вести:

More posts: јавен состанок јавна расправа