Select Page

Продолжен рок за достава на коментари во Јавна расправа по Правилник за мерење на параметрите за квалитет на јавните електронски комуникациски услуги

Поради иницирани барања за продолжување на рокот за поднесување на коментари по Правилникот за мерење на параметрите за квалитет на јавните електронски комуникациски услуги, во насока на негово подобрување рокот за поднесување на коментари се продолжува до 03.03.2017...

Финален документ за трета анализа на пазар 1 и коментари на Македонски Телеком и оне.Вип кон Нацрт документот за трета анализа на пазар 1

Финален документ за трета анализа на пазар 1 Коментари на Македонски Телеком кон Нацрт документот за трета анализа на пазар 1 Коментари на оне.Вип кон Нацрт документот за трета анализа на пазар...

Радиоаматерски испит

Почитувани, Ве известуваме дека на ден 22.02.2017 година (среда) со почеток во 15 часот во Агенцијата за електронски комуникации со адреса на Кеј Димитар Влахов бр.21 ќе се одржи радиоаматерски...

Коментари и одговори на коментари по јавна расправа за Предлог План за доделување и користење на радиофреквенции во Република Македонија

Во врска со објавената Јавна расправа на ден 04.11.2016 година за Предлог за измена на „ПЛАН ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА РАДИОФРЕКВЕНЦИИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“, во прилог ги објавуваме доставените коментари и ставот на АЕК во однос на нив. Коментари и одговори на...

Коментари по однос на Јавната расправа за Третата анализа на пазар за Физички пристап до мрежна инфраструктура (целосен и поделен разврзан пристап) на фиксна локација и четврта анализа на пазар за услуги со широк опсег

Во врска со објавената Јавна расправа за Третата анализа на пазар за Физички пристап до мрежна инфраструктура (целосен и поделен разврзан пристап) на фиксна локација и четврта анализа на пазар за услуги со широк опсег на ден 19.12.2016 година, во прилог ги објавуваме...

Коментари и одговори на коментари по јавна расправа за предложена измена на одобренија за користење на радиофреквенции во копнена мобилна служба

Во врска со објавената Јавна расправа на ден 07.12.2016 година за предложена измена на одобренија за користење на радиофреквенции во копнена мобилна служба, во прилог ги објавуваме доставените коментари и ставот на АЕК во однос на нив. Коментари и одговори на...