Select Page

Потпишување на меморандум за разбирање во областа на електронските комуникации меѓу Агенцијата за електронски комуникации на Република Македонија и регулаторната Агенција за комуникации на Босна и Херцеговина

Агенцијата за електронски комуникации на 24.04.2012  во Сараево потпиша Меморандум за разбирање во областа на електронските комуникации со Регулаторната Агенција за комуникации на  Босна и Херцеговина.  Со овој Меморандум за разбирање двете агенции ги утврдија начинот...

Покана за јавна расправа- Нацрт Извештај за моделот за определување на цени кои се користат за истиснување на конкуренцијата од пазарот за електронски комуникации во РМ

Почитувани,Со оваа покана ги повикуваме сите заинтересирани страни да во рок од 30 дена од денот на објавување на Нацрт Извештајот за моделот за определување на цени кои се користат за истиснување на конкуренцијата од пазарот за  електронски комуникации во РМ ги...

АЕК започна со спроведување на Трета анализа на големопродажниот пазар – Услуги за завршување на повик во јавни мобилни комуникациски мрежи

Ве известуваме дека Агенцијата за електронски комуникации започна со спроведување на Трета анализа на големопродажниот пазар:1.  Пазар 12- Услуги за завршување на повик во јавни мобилни комуникациски мрежи. Оваа активност Агенцијата ја спроведува согласно член 42 од...

Соопштение

Aгенцијата за електронски комуникации ги поканува претставниците на сите заинтересирани страни да ги презентираат своите гледишта и ставови по Нацрт документите за “Правилник за  дополнување на Правилникот за доделување на броеви и серии на броеви од Планот за...

Средба со претставници на Националната Агенција за информатичко општество (NIA) на Јужна Кореа

Агенцијата за електронски комуникации на ден 1 Април 2012 година организира состанок со претставници на Националната  Агенција за информатичко општество (NIA) на Република Кореа. На состанoкот присуствуваа: Dr. Seang-Tae Kim – Претседател на Националната Агенција за...

Предупредувачко известување за WLR и BSA едновремено обезбедување

Се известува Македонски Телеком АД Скопје, дека не постапува во согласност со член 51 од Законот за електронските комуникации (Службен весник на Република Македонија бр.13/2005,14/2007, 55/2007, 98/2008, 83/2010 и 13/2012) како и во согласност со член 8 од Правилникот...