Select Page

Jавен повик за доставување на барања за издавање на одобрение за користење на радиофреквенции во опсегот 790-862 mhz

 20111014_Javen povik (76.44 kB 2011-10-14) Агенцијата за електронски комуникации во согласност со член 61 став 1 од Законот за електронски комуникации (Службен весник на РМ 13/2005, 14/2007, 55/2007, 98/2008, и 83/2010) и точка 2.18 од Планот за доделување и...

Јавен повик за доставување на барања за издавање на одобрение за користење на радиофреквенциски блок 1720-1730 mhz / 1815-1825 mhz

Агенцијата за електронски комуникации во согласност со член 61 став 1 од Законот за електронски комуникации (Службен весник на РМ 13/2005, 14/2007, 55/2007, 98/2008, и 83/2010) и точка 2.18 од Планот за доделување и користење на радиофреквенции во Република...

Покана за состанок за отпочнување на процесот на развој и имплементација на BU-LRIC модел за пресметување на цени за битстрим услуги

Со ова соопштение Ве известуваме дека Агенцијата за електронски комуникации отпочнува со процесот на развој и имплементација на BU-LRIC модел за пресметување на цени за битстрим услуги понудени од оператори со значителна пазарна моќ на релевантниот големопродажен...

Во правец на заштита на крајниот корисник АЕК отвора „Контакт центар 190 и инспекциска служба“

Во правец на заштита на крајните корисници, Агенцијата за електронски комуникации отвора „Контакт центар 190 и инспекциска служба“. Досега контакт центарот во Битола беше оперативен но од неодамна ставени се во функција и контакт центрите во Скопје и Штип. Станува...

Потпишан Меморандум за разбирање и деловно техничка соработка со Регулаторното тело на Република Црна Гора

На 20.09.2011 е потпишан „Меморандум за разбирање и деловно техничка соработка“ помеѓу Агенцијата за електронски комуникации од Република Македонија и Регулаторното тело за областа на електронските комуникации на Република Црна Гора – “Агенцијата за електронски...