Select Page

Почитувани,

Агенцијата за електронски комуникации го објавува Финалниот документ за анализана пазар за терминирани и преносни сегменти на изнајмени линии со вклученикоментари од заинтересираните страни.
Со почит,
Агенција за електронски комуникации


Финален документ за анализа на пазар за терминирани и преносни сегменти на изнајмени линии