Select Page

Агенцијата за електронски комуникации, согласно член 13 од Законот за електронски комуникации (Сл. Весник бр. 39/2014), отвора јавна расправа по „Правилник за начинот на спроведување на посредувањето во Агенцијата за електронски комуникации“.

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти да ги достават своите мислења и забелешки во јавната расправа најдоцна до 24.12.2014 год. на следната адреса:

Агенција за електронски комуникации
Кеј Димитар Влахов бр.21
1000 Скопје

или по електронски пат на следнава адреса:
liljana.denkovska@aec.mk
20141124_Nacrt_Pravilnik_za_posreduvanje.docДополнителни информации:

Почеток на јавна расправа: 24/11/2014
Крај на јавна расправа: 24/12/2014
Адреса за достава на коментари и мислења:

Агенција за електронски комуникации Кеј Димитар Влахов бр. 21 1000 Скопје или во електронски облик на следниве адреси за електронска пошта: contact@aec.mk

или по електронски пат на следнава адреса:
liljana.denkovska@aec.mk