Select Page

Почитувани,
Агенцијата за електронски комуникации отвара јавна расправа по Предлог Правилник за интероперабилност на дигитални интерактивни телевизиски услуги. Се повикуваат сите заинтересирани субјекти да ги достават своите мислења и забелешки по предметот на јавната расправа што ќе биде отворена почнувајќи од 25.09.2014 до 25.10.2014 на следната адреса:

Агенција за електронски комуникации 
Сектор за радиокомуникации 
Kej Димитар Влахов бр. 21
1000 Скопје

или на e-mail адресата:
lidija.paunovska@aec.mk

 

Предлог Правилник за интероперабилност на дигитални интерактивни телевизиски услуги

Дополнителни информации:

Почеток на јавна расправа: 25/09/2014
Крај на јавна расправа: 25/10/2014
Адреса за достава на коментари и мислења: Агенција за електронски комуникации Кеј Димитар Влахов бр. 21 1000 Скопје или во електронски облик на следнива адреса за електронска пошта: lidija.paunovska@aec.mk