Select Page

Агенцијата за електронски комуникации отвара јавна расправа по Предлог измени и дополнувања на финансискиот план на Агенцијата за електронски комуникации за 2020 годиина.

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти да ги достават своите мислења и забелешки по предметот на јавната расправа што ќе биде отворена почнувајќи од 01/09/2020 до 01/10/2020 до 12:00 часот на следната адреса:

Агенција за електронски комуникации – коментари на Предлог измени и дополнувања на финансискиот план на Агенцијата за електронски комуникации за 2020 годиина 2 дел.
Kej Димитар Влахов бр. 21 1000 Скопје
или на e-mail адресата: contact@aec.mkДополнителни информации:

Почеток на јавна расправа: 01/09/2020
Крај на јавна расправа: 01/10/2020
Адреса за достава на коментари и мислења: Kej Димитар Влахов бр. 21 1000 Скопје или во електронски облик на следнава адреса за електронска пошта: contact@aec.mk