Select Page

Агенцијата за електронски комуникации, согласно член 13 од Законот за електронски комуникации (Сл. Весник бр. 39/2014 и 188/2014), отвора јавна расправа по „ПОдлука за утврдување на максималните цени на услугите во роаминг во јавни мобилни комуникациски мрежи“.

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти да ги достават своите мислења и забелешки во јавната расправа најдоцна до 27.02.2014 год. на следната адреса:

Агенција за електронски комуникации
Кеј Димитар Влахов бр.21
1000 Скопје

или по електронски пат на следнава адреса:
liljana.denkovska@aec.mk
Одлука за утврдување на максималните цени на услугите во роаминг во јавни мобилни комуникациски мрежиДополнителни информации:

Почеток на јавна расправа: 28/01/2015
Крај на јавна расправа: 27/02/2015
Адреса за достава на коментари и мислења: Агенција за електронски комуникации Кеј Димитар Влахов бр. 21 1000 Скопје или во електронски облик на следниве адреси за електронска пошта: liljana.denkovska@aec.mk