Select Page

Агенцијата за електронски комуникации ги објавува на јавна расправа измените на Правилникот за видот и содржината на податоците и информациите за општите услови во однос на пристапот и користењето на јавните комуникациски услуги кои ги објавуваат операторите и за видот и содржината на податоците што ќе ги објавува Агенцијата за електронски комуникации.
Јавната расправа ќе започне на 01.08.2017 година и ќе трае до 01.09.2017 година. Сите заинтересирани страни се добредојдени да достават свои коментари.
Лице за контакт: Валентин Ѓуровски
Предлог Правилник за изменување и дополнување на постојниот правилник за видот и содржината на податоците и информациите за општите услови во однос на пристапот и користењето на јавните комуникациски услуги кои ги објавуваат операторите и AEKДополнителни информации:

Почеток на јавна расправа: 01/08/2017
Крај на јавна расправа: 01/09/2017
Адреса за достава на коментари и мислења: Агенција за електронски комуникации Кеј Димитар Влахов бр. 21 1000 Скопје или во електронски облик на следниве адреси за електронска пошта: valentin.gjurovski@aec.mk