Select Page

Агенцијата за електронски комуникации објавува Нацрт образец на договор за дигитално емитување на програмски сервиси на терестријални радиодифузери.

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти да ги достават своите мислења и забелешки по нацрт образецот најдоцна до Петок 19.04.2013 до 16:30 часот на следната адреса:


Нацрт образец на договор за дигитално емитување на програмски сервиси

Дополнителни информации:

Почеток на јавна расправа: 16/04/2013
Крај на јавна расправа: 19/04/2013
Адреса за достава на коментари и мислења: Агенција за електронски комуникации
ул. Димитрие Чуповски бр. 13
1000 Скопје
и во електронски облик на следниве адреси за електронска пошта: vladimir.ristevski@aec.mkjane.jakimovski@aec.mk и liljana.denkovska@aec.mk

Поврзани вести:

More posts: договор за дигитално емитување нацрт образец програмски сервиси терестријални радиодифузери