Select Page

Со ова соопштение Ве известуваме дека Агенцијата за електронски комуникации (АЕК) отпочнува со процесот на развој и имплементација на методологија за регулирање на малопродажни цени за оператор со значителна пазарна моќ на релевантни пазари за продажба на производи и услуги на мало. Методологијата ќе се развива во соработка со Аналусис Мејсон- Италија врз основа на склучен договор во согласност со оглас за доделување на јавна набавка бр.08/2011. Воедно ги покануваме сите заинтересирани страни на јавен состанок кој ќе се одржи на ден 26.10.2011 година, со почеток во 09:00 часот, во просториите на Контролно Мерен Центар – Зајчев Рид. Тема на состанокот ќе биде запознавање со  процесот на развој на методологијата за регулирање на малопродажни цени кој ќе биде спроведен во наредниот период.

Образложение за отпочнување на процесот