Select Page

Почитувани,
Агенцијата за електронски комуникации Ве поканува на јавен состанок во врска со отворената јавна расправа по предлог за измена на Правилник за начинот на пресметка на годишниот надоместок за користење на радиофреквенции.
Состанокот ќе се одржи во среда, 19.04.2017 година во 9:30 часот во салата на 6-ти кат во Агенцијата за електронски комуникации.Почеток во: 9:30
Тема на состанок : Состанок по јавна расправа за предлог за измена на ПРАВИЛНИК ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕСМЕТКА НА ГОДИШНИОТ НАДОМЕСТОК ЗА КОРИСТЕЊЕ НА РАДИОФРЕКВЕНЦИИ
Датум на одржување : 19/04/2017
Локација на состанокот : Агенција за електронски комуникации, Кеј Димитар Влахов бр.21 1000 Скопје Македонија