Select Page

Aгенцијата за електронски комуникации ги поканува претставниците на сите заинтересирани страни да ги презентираат своите гледишта и ставови по Нацрт документите “Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за техничките, употребните и другите услови за одредени типови на електронски комуникациски мрежи и електронска комуникациска инфраструктура, придружни инфраструктурни капацитети и средства , “објавен на веб страната на АЕК,  на состанок кој ќе се одржи на ден 30.05.2012 година (среда) со почеток во 13 часот во просториите на КМЦ Зајчев Рид, СкопјеПочеток во: 13:00
Тема на состанок : Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за техничките, употребните и другите услови за одредени типови на електронски комуникациски мрежи и електронска комуникациска инфраструктура, придружни инфраструктурни капацитети и средства
Датум на одржување : 30/05/2012
Локација на состанокот : Агенција за електронски комуникации, КМЦ Зајчев Рид, Скопје